Østjyllands Brandvæsen
Om Østjyllands Brandvæsen
Østjyllands Brandvæsen har siden 1885 leveret tryghed og sikkerhed til borgerne i Aarhus Kommune.

I dag er vi en moderne servicevirksomhed - med højt kvalificerede medarbejdere og moderne materiel - som yder en effektiv og dedikeret indsats i forbindelse med brand- og redningsopgaver.

Kernen i Østjyllands Brandvæsens virksomhed er det forebyggende arbejde. Gennem vores omfattende rådgivnings - og informationsvirksomhed er vi med til at reducere risikoen for brande og ulykker.

Østjyllands Brandvæsen har opbygget stor viden og ekspertise i forbindelse med risikoanalyse og beredskabsplanlægning. Blandt andet derfor yder vi rådgivning og konsulentbistand til andre kommunale beredskaber og institutioner.

Endelig driver vi en omfattende uddannelsesvirksomhed med undervisning af offentlige og private virksomheder inden for førstehjælp, brand og redning m.v.

Østjyllands Brandvæsen
døgnet rundt - året rundt
NY MUNKEGADE 15
DK-8000 ÅRHUS C
8676 7676